ANBI-instelling

Een gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) kunt u aftrekken van uw winst. Dit kan zowel in de vennootschapsbelasting als in de inkomstenbelasting. In de vennootschapsbelasting kunt u de gift helemaal in aftrek nemen als deze maximaal 50% van uw winst bedraagt, maar moet wel onder de € 100.000 blijven. Bovendien mag u het bedrag met 50% verhogen – met een maximum van € 2.500 – als het om een culturele ANBI gaat. Voor de inkomstenbelasting mag u een gift altijd in aftrek brengen en het bedrag mag u zelfs verhogen met 25% – met een maximum van € 1.250 – als het om een culturele ANBI gaat.

Bij een gewone gift moet u wel rekening houden met een drempelinkomen in tegenstelling tot een periodieke gift. Deze mag u hoe dan ook aftrekken, zolang u de periodieke gift bij de notaris vastlegt. Vanaf 1 januari 2014 is dit niet meer nodig. U hoeft niet meer langs de notaris, maar kunt samen met de ANBI een schenkingsovereenkomst aangaan. Op de website van de Belastingdienst zal een formulier verschijnen dat u beide invult en waarvan de ANBI een ondertekende kopie bewaart. Zo kunt u zonder hulp van de notaris uw periodieke gift eenvoudig aftrekken.

Het RSIN/Fiscaal nummer van de ‘Stichting behoud korenmolen van Zeeman’ is 820114960.

tech: dodo.nl | design: studioviv.nl