Banner molen de hoop

 

Fondsen

Een project als dat van korenmolen ‘De Hoop’ kan alleen worden gerealiseerd met behulp van subsidies en andere fondsen. Het stichtingbestuur steekt dan ook veel tijd en energie in het vinden van de benodigde financiële ondersteuning. De hele exploitatie van de molen wordt gerund door vrijwilligers waarvoor niemand, ook de bestuurders niet, enige vergoeding krijgt.

Donateurs
U kunt korenmolen ‘De Hoop’ in ’t Zand financieel ondersteunen door donateur te worden. Hiervoor kunt het gehele jaar tijdens de openingstijden gratis de molen bezoeken. ‘De Hoop’ is blij met alle bijdragen in de kosten. Met het contactformulier op onze site kunt u zich aanmelden. U kunt ook een bijdrage overmaken op rekeningnummer NL84RABO0147898323 onder vermelding van Donateurschap Molen de Hoop en uw naam en adres. U krijgt de donateurskaart dan thuisgestuurd.

Sponsoring
Voor ondernemingen kan ‘De Hoop’ een interessant sponsorobject zijn: u ondersteunt een goed doel en kunt tegelijkertijd de kosten opvoeren als aftrekpost voor de belasting. Bovendien bieden wij u een passende tegenprestatie. Dit kan variëren van naamsvermelding op het sponsorbord tot en met geheel verzorgde rondleidingen door de molen voor u en uw eventuele gasten. ‘De Hoop’ biedt hierin maatwerk.
Geef uw belangstelling aan via het contactformulier en dan nemen wij contact met u op om uw wensen te bespreken.

Schenken en nalaten
U kunt ook overwegen om een bedrag te schenken aan ‘De Hoop’. Daarbij hoeft het niet altijd om enorme bedragen te gaan; elke bijdrage is van harte welkom. U kunt eenmalig schenken of meerdere jaren achter elkaar. Ook kunt u ervoor kiezen om korenmolen ‘De Hoop’ tot (mede-)erfgenaam te benoemen in uw testament. Onze stichting heeft de ANBI-status waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Wilt u hierover meer informatie ontvangen? Geef dit dan aan op het contactformulier. Wij helpen u graag op weg.

Wat krijgt u ervoor terug?
Alle bijdragen aan ‘De Hoop’ worden goed besteed. Met uw bijdrage helpt u de korenmolen een stuk cultureel erfgoed veilig te stellen. Verder wil het stichtingbestuur aan een educatieve en toeristische functie aan de molen geven. Op zijn locatie langs de N9 met uitzicht over bollenvelden biedt ‘De Hoop’ een unieke aanblik die veel aandacht zal trekken. In combinatie met het nog te bouwen bezoekerscentrum heeft ‘De Hoop’ de potentie om uit te groeien tot een belangrijke, monumentale trekpleister in de kop van Noord-Holland. Samen met u zetten wij ‘De Hoop’ op de kaart!

Sponsors restauratie
Het Europees Fonds voor Plattelands Ontwikkeling kende een groot bedrag voor de restauratie toe. Ook kwamen er bijdragen van onder andere Arcadis, Bankgiro Loterij, European Machine Trading, Stichting Prins Bernhard Fonds, Stichting De Jonge Arnoldus, Stichting Zijper Molens, Provincie Noord-Holland, Rabobank, voormalige Gemeente Zijpe en P.Zeeman Wieringerwerf. Oostwouder Tankbouw en Mammoet Transport en Lifting namen samen de verplaatsing van de romp voor hun rekening. Melanie Balledux van het Monumenten en Advies Bureau was ons zeer ten dienste bij de benadering van diverse instanties.